Marketing de club în anii ’80

  În apartamentul mamei mele existà o debara ticsità  Sunt lucruri, adunate in copilaria si tinereţea mea, de care nu ma îndur sa mà despart. Càrţi sau manuale şcolare mai vechi, almanahuri din anii ’70-’80, jurnale, caiete de amintiri, zeci sau sute de discuri de vinil si casete audio, reviste „Cutezàtorii”, „Minitehnicus”, „Flacàra”, „Magazin Istoric”, ziarele…